Category

I STARTUP

I

#2. MÌNH ĐÃ THI ĐẠI DIỆN SHCN NHƯ THẾ NÀO?

#

Mình tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp lần đầu năm 2019, và đã vượt qua cả 5 môn trong lần thi đầu tiên. Bài viết sau đây mình sẽ tổng hợp lại tóm tắt về kỳ thi này cộng với quá trình ôn tập của bản thân, để giúp các bạn có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ. 1. Điều kiện dự thi – Có bằng tốt nghiệp đại học – Đã làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ít nhất...

AdminZaxHH34

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.