Tag

sở hữu trí tuệ; bảo hộ thương hiệu; đăng ký nhãn hiệu; học về sở hữu trí tuệ

s

#8. REVIEW KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

#

1. Khóa học chuyên sâu khác gì với các khóa học khác Khoá đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, thường được gọi tắt là khóa học chuyên sâu, hoặc khóa học 6 tháng, được Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức hàng năm. Chứng chỉ hoàn thành khóa học này là một trong những điều kiện quan trọng để các bạn đủ điều kiện tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề...

AdminZaxHH34

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.